TỰ GIỚI THIỆU

Tui lại là tui, Ban mập...
Mami, i'm home.

Bạn bè Tất cả

 • duzzduzz
 • digimaxdigimax
 • solewestsolewest
 • lamxlamx
 • ngocquangngocquang
 • curlygirlcurlygirl

LƯU BÚT

 • boprain0302 March 11, 2009, 5:07 pm
  boprain0302
  hi anh Ban
 • pegasus March 11, 2009, 4:52 pm
  pegasus
  hun cái
 • Doanminhman November 26, 2008, 9:55 am
  doanminhman
  Wah hah ha ha ha
Xem tất cả